Wat is homeopathie?

Om te begrijpen wat het betekent om te genezen met homeopathie, moeten we eerst uitleggen wat we onder ziekte verstaan. Ziekte is niet een ding zoals een tumor of een galsteen. Nee ziekte is een verstoring, het is een ontregeling, een dynamische proces wat uiteindelijk leidt tot een tumor of een galsteen. De tumor of de steen is een eindresultaat van een ziekteproces.

We noemen iets wat leeft ook wel een organisme. Hierin zit het woord organiseren. Het menselijk lichaam is constant bezig zichzelf te organiseren. Het is een ingewikkelde organisatie van ontelbare processen die het lichaam in leven en gezondheid houdt. Het lichaam moet verwarmd worden of juist gekoeld. Er moeten bouwstoffen worden aangevoerd en afvalstoffen verwijderd. Er vinden voortdurend herstelprocessen plaats: dode cellen worden vervangen en weefsels gerepareerd. Als dit wonderlijke samenspel van al die regelmechanismen ontspoort worden we ziek. Er kan koorts optreden of een huiduitslag. Dit zijn verschijnselen van dynamische processen en pogingen van ons lichaam om te herstellen en de gezondheid weer te hervinden. Om te genezen moeten we deze processen ondersteunen, in goede banen leiden, maar vooral niet blokkeren of afremmen. Als dit wel gebeurt zal het herstelmechanisme in het lichaam 'ondergronds' gaan en in diepere regionen proberen een uitweg te vinden. In feite drijven we de ziekte naar binnen. Vaak ontstaan er dan chronische situaties die veel hardnekkiger en gevaarlijker zijn en bovendien moeilijker te genezen. Voorbeelden zijn de eerder genoemde galsteen of tumor.

Het komt vaak voor dat het organisme zichzelf niet meer goed kan herstellen. De homeopathie is een geneeswijze die de herstelprocessen weer op gang brengt en stimuleert. Tijdens het uitgebreide homeopathisch consult wordt de ziektegeschiedenis van de patiŽnt en zijn familie nagevraagd. Hieruit blijkt welke obstakels het herstel in de weg kunnen staan en welke ziektepatronen de reparatiepogingen van het lichaam elke keer weer opnieuw onderuit halen. Er zijn vele redenen te noemen als oorzaak. De homeopaat moet daarbij onderscheid maken tussen bijvoorbeeld traumatische gebeurtenissen: 'sinds mijn moeder overleden is, ben ik nooit meer de oude geworden' of erfelijke ziektepatronen: moeder hooikoorts, vader al op jonge leeftijd hartklachten. Ook gebrekkig herstel na acute ziektes of vergiftigingen kunnen een aftakeling van de gezondheid inluiden.

Al deze verschillende ziekteoorzaken moeten gewogen worden en in kaart gebracht volgens de ziekteclassificatie. Deze ziekteclassificatie, die de Duitse arts Hahnemann in de 18e eeuw heeft ontwikkeld geeft elke mogelijke ziekteoorzaak zijn eigen plek in de totale ontwikkeling van het ziektebeeld van de patiŽnt. De homeopathische behandeling volgens de ziekteclassificatie is de enige wijze waarop constructief ziektepatronen uit het organisme kunnen worden gebannen en ziektesymptomen op duurzame wijze genezen. Voor verdere toelichting zie: www.klassiekehomeopathie.nl.